Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Hieronder worden de actievoorwaarden beschreven voor leveranciers van ICT-apparatuur zoals vermeld staat op https://enquirenow.nl/. De actie is als volgt:

Meld u zich vóór 31 oktober 2020 gratis aan dan ontvangt u tot eind 2021 voor alle leveringen die via EnquireNow worden gefinancierd 1% kickback fee.

Leveranciers kunnen 1% marge / kickback fee uitgekeerd krijgen over de netto factuurwaarde van geleverde ICT apparatuur die van 7 september 2020 t/m 31 december 2021 via EnquireNow wordt gefinancierd. Hierbij wordt de volgende staffel gehanteerd:

StaffelTotaal gerealiseerde omzet t/m 31 december 2021Te ontvangen marge
1€0 t/m €24.999,990%
2€25.000 t/m €249.999,990,5%
3€250.000 +1%

Specificatie actievoorwaarden:

  1. De verschuldigde kickback fee wordt door ProfLease aan het eind van ieder kwartaal vastgesteld. Voor het eerst op 31 december 2020 en wordt vervolgens uitgekeerd.
  2. De uitbetaling vindt plaats nadat alle apparatuur is geleverd en door de klant akkoord is bevonden;
  3. Voor de uit te keren kickback fee wordt gekeken naar de totaal gerealiseerde omzet op organisatieniveau;
  4. Met de totaal gerealiseerde omzet wordt de netto waarde bedoeld die door de leverancier aan ProfLease is gefactureerd en vervolgens tevens via ProfLease is gefinancierd;
  5. Aanvragen tot €250.000 (het maximum bedrag voor aanvragen via EnquireNow) dienen door de gebruiker zelf in EnquireNow te zijn ingevoerd en aangevraagd;
  6. Aanvragen vanaf € 250.000 kunnen buiten EnquireNow om worden ingediend en tellen ook mee in de actie.
  7. Indien door een nieuw leasecontract de cumulatieve omzet binnen een hogere staffel valt, dan is het voor deze staffel geldende kickback fee percentage met terugwerkende kracht eveneens van toepassing op de omzet die binnen de voorgaande staffel(s) viel.

Voorbeeld:

ContractOmzetƩ OmzetBerekeningKickback fee
1€ 18.000€ 18.0000,0% * € 18.000 =€ 0
2€ 67.000€ 85.0000,5% * € 85.000 =€ 425
3€ 32.500€ 117.5000,5% * € 32.500 =€ 163
4€ 74.500€ 192.0000,5% * € 74.500 =€ 373
5€ 132.000€ 324.0001%*(€ 324.000-€ 250.000) =€ 740
   + 0,5%*€ 250.000 =€ 1.250

8. De actie is geldig indien ten minste 1 werknemer van de organisatie zich op uiterlijk 30 oktober 2020 via https://enquirenow.nl heeft aangemeld of op een andere manier namens zijn/haar organisatie uiterlijk 30 oktober 2020 een gebruikersaccount voor EnquireNow toegewezen heeft gekregen;

9. Deze actie geldt alleen voor ICT-apparatuur. Onder ICT-apparatuur wordt in dit kader verstaan: Notebooks, Smartphones, Desktops, Tablets en soortgelijke apparatuur. ProfLease houdt zich het recht voor om eenzijdig te bepalen of apparatuur voor deze actie in aanmerking komt.

10. De actie is geldig voor alle lease aanvragen die tussen 7 september 2020 en 31 december 2021 zijn ingediend. Ook indien voorgenoemde aanvragen resulteren in een contract met een startdatum die na 31 december 2021 ligt, heeft de gebruiker van EnquireNow onverminderd recht op de kickback fee;

Scroll naar top