EnquireNow Connect Documentatie

Introductie

Versie 1 van EnquireNow Connect is gestructureerd rond REST, HTTP, en JSON. API-eindpunt-URL’s zijn georganiseerd rond resources, zoals calculaties en aanvragen. Er worden HTTP-methodes gebruikt om aan te geven welke actie moet worden ondernomen op een resource, en HTTP-statuscodes om errors uit te drukken. Resources worden weergegeven in JSON volgens een conventioneel schema.

Base URL

De API wordt benaderd via een basis URL die specifiek is voor uw omgeving, ProfLease of MediLease. In de voorbeelden in deze documentatie, gebruiken we de URL testleaseapi.azurewebsite.net als een stand-in voor uw echte account API URL. Bovendien, URL paden moeten beginnen met /api/ om de API te specificeren. In het algemeen, zal de URL in de vorm https://testleaseapi.azurewebsite.net.nl/api/ zijn. Alle API-oproepen moeten via HTTPS worden gedaan.

OmgevingBase URL
ProfLeasehttps://profleaseapi.azurewebsite.net/api/
MediLeasehttps://medileaseapi.azurewebsite.net/api/
TestLeasehttps://testleaseapi.azurewebsite.net/api/

Authenticatie

Alle verzoeken aan de API worden geverifieerd door het verstrekken van uw API-sleutel en Partner-ID. De API sleutel moet worden verstrekt als een HTTP header genaamd x-api-key en de Partner-ID als x-partner-id.

				
					curl --location --request YOUR_HTTP_METHOD 'https://testleaseapi.azurewebsites.net/api/' \
--header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \
--header 'x-partner-id: YOUR_PARTNER_ID' \
--header 'Content-Type: application/json' \
				
			

HTTP Methods

De API gebruikt de standaard HTTP methods voor het uitoefenen van de actie op de resource. 

OmgevingBase URL
GETData ophalen
PUTData updaten
POSTIn ontwikkeling
DELETEIn ontwikkeling

Schema

Alle API verzoeken en respons bodies volgen een gemeenschappelijk JSON formaat dat individuele items en verzamelingen van items weergeeft.

Enkele bronnen

Individuele bronnen worden vertegenwoordigd door een top level member genoemd naar de bron in de enkelvoudige vorm. Hieronder is een voorbeeld van een calculatie op basis van alle mogelijke looptijden. Dit is wat geretourneerd wordt in de body van een GET verzoek.

				
					
{
  "LeaseTerms": [
    {
      "LeaseTerm": 24,
      "MonthlyAmount": 999.99
    },
    {
      "LeaseTerm": 36,
      "MonthlyAmount": 888.88
    },
    {
      "LeaseTerm": 48,
      "MonthlyAmount": 777.77
    },
    {
      "LeaseTerm": 60,
      "MonthlyAmount": 666.66
    },
    {
      "LeaseTerm": 72,
      "MonthlyAmount": 555.55
    }
  ]
}


				
			

Errors

De API gebruikt HTTP status codes om aan te geven dat er een fout is opgetreden tijdens het verwerken van een verzoek. Er zijn twee belangrijke foutstatuscodes die door de API worden gebruikt:

CodeError
401Authorization failed for this request!
404No HTTP resource was found that matches the request URI

Requests

Lease calculeren voor een enkele looptijd

Bij het opvoeren van een investeringsbedrag en aanbetaling wordt er met deze API één maandbedrag teruggegeven. Handig bij het aanbieden van één looptijd.

GET

https://testleaseapi.azurewebsites.net/api/CalculateLease?hardware={amount}&downPayment={amount}&term={amount}

Path params

Name Description Type
term The duration in months. Integer
hardware The investment amount of the hardware in €. Decimal
downpayment Deposit in €. Decimal

Lease calculeren voor alle mogelijke looptijden

Bij het opvoeren van een investeringsbedrag en aanbetaling wordt met deze API voor alle mogelijke looptijden in één keer alle maandbedragen teruggegeven.

GET

https://testleaseapi.azurewebsites.net/api/CalculateLease?hardware={amount}&downPayment={amount}&term={amount}

Path params

NameDescriptionType
hardwareThe investment amount of the hardware in €.Decimal
downpaymentDeposit in €.Decimal

Lease aanvraag indienen in de EnquireNow Vendor Portal

Deze API maakt het mogelijk om vanuit eigen systemen een lease aanvraag in te schieten in de EnquireNow Vendor Portal. De aanvraag kan hier worden voltooid.

PUT

https://testleaseapi.azurewebsites.net/api/ConfirmCalculation
				
					JSON

{
  "term": "36",
  "hardware": "20000",
  "downpayment": "0",
  "vatrequired": "false",
  "ContactName": "Jan Janssen",
  "AccountName": "Janssen B.V.",
  "KvKNo": "12345678",
  "Address": "Janstraat 1",
  "ZipCode": "1234AB",
  "City": "Amsterdam",
  "Phone": "0612345678",
  "Email": "test@enquirenow.nl",
  "Website": "test.nl",
  "Description": "1x Laptop, 2x Tandartsstoel, 3x Verpakkingsmachine",
  "Extra": "Snelle levering",
  "Quote": "12345678"
}


				
			

Body params

NameDescriptionType
termThe duration in months.Integer
hardwareThe investment amount of the hardware in €.Decimal
downpaymentDeposit in €.Decimal
vatrequiredIndicates whether or not the client is liable for VAT.Boolean
ContactNameName of the contact person.String
AccountNameThe client’s company name.String
KvKNoThe client’s Chamber of Commerce number.String
AddressThe client’s street name + house number.String
ZipCodeThe client’s zip code.String
CityThe place where the company is located.String
PhoneThe client’s phone number.String
EmailThe client’s email address.String
WebsiteThe client’s website.String
DescriptionThe description of the objects of the investment.String
ExtraAny particularities when applying for a lease.String
QuoteOwn quotation number of the supplier.String